Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/32/3000232/omsydafrika.se/public_html/scripts/initsystem.php on line 2 Tips inför din resa till Sydafrika – Sydafrikas historia
www.destinationsydafrika.se


De första folken

- Sanfolket & khoikhoi -
Dela p:
Dela p Facebook Dela p Twitter

Företrädarna för Sydafrikas mångfald var sanfolket och khoikhoifolket, som tillsammans kallas khoisan. Båda folkgrupperna var bosatta i de södra delarna av Afrika i tusentals år innan den skriva historien började med ankomsten av europeiska sjöfarare. Innan dess hade människor levt här i mer än 100 000 år så Sydafrika är verkligen som en stor arkeologisk skattkista.


Sanfolket, som var jägare och samlare, levde i stora delar av området, medan khoikhoi, som var herdefolk, bodde i de mer vattenrika områdena, främst längs de södra och västra kustområdena, där det fanns tillräcklig med bete. Således var det khoikhoifolket som de tidiga europeiska bosättarna först kom i kontakt med. Denna kontakt var en stor nackdel för khoikhoi som drabbades hårt av en rad olika sjukdomar som européerna förde med sig, såsom till exempel smittkoppor, men även assimilering med både nybyggarna men framförallt med de slavar som skulle komma under senare år. Detta ledde till att khoikhoifolket i praktiken försvann som en identifierbar grupp.

Andra invånare i området, som senare skulle bli Sydafrika, var det bantutalande folket som, flera hundra år före européerna, hade flyttat in i de nordöstra och östra regionerna från norr.

De första invånarnas existens var av ringa betydelse för Jan van Riebeeck och hans 90 män som 1652 anlände vid Godahoppsudden. Hans uppgift var att, för det holländska Ostindiska Kompaniets räkning, bygga ett fort och utveckla en köksträdgård till förmån för de fartyg som passerade Sydafrika på resan österut.

Relationen mellan européerna och khoikhoi var från början en av byteshandel, men allteftersom utvecklades fientlighet från båda sidor som bland annat berörde frågor såsom boskapsstöld. Khoikhoi-folket började också bli misstänksamma mot att Van Riebeecks utpost faktiskt var ett hot mot dem.

Det första tecknet på att hotet skulle förverkligas kom 1657 då nio män tilldelades mark att odla och samma år anlände också de första slavarna. När Van Riebeeck 1662 lämnade landet, bodde inte mindre än 250 vita människor i vad som började likna en koloni.


Van Riebeecks efterträdare uppmuntrade ytterligare invandring till Kapkolonin, "The Cape Colony", och i början av 1700-talet började bönder, så kallade trekboers, att flytta norr- och österut. Detta ledde oundvikligen till att khoisanfolket började förlora mark samt att svåra förhållanden tvingade dem att arbeta för kolonisterna.

Ättlingar av khoisan, slavar från andra håll i Afrika och Mellanöstern samt de vita kolonisterna, bildade grunden av den grupp som nu kallas för "färgade".

Destination Sydafrika AB
info@destinationsydafrika.se
+46 (0)31 799 5527/8
+27 (0)78 751 7209
+27 (0)63 156 6144
Org.nr: 556850-6520
© Destination Sydafrika 2016
Resevillkor
Kammarkollegiet
Läs omdömen